सातारा जावली चे आमदार श्रीमंत छत्रपती शिवेंद्रसिंहराजे भोसले आणि सौ.वेदांतिकाराजे भोसले यांच्या प्रयत्नातून पुष्कर मंगल कार्यालय येथे तात्पुरते 100 बेडचे कोविड हॉस्पिटल उभारण्यात येणार आहे..

सातारा जावली चे आमदार श्रीमंत छत्रपती शिवेंद्रसिंहराजे भोसले आणि  सौ.वेदांतिकाराजे भोसले यांच्या प्रयत्नातून पुष्कर मंगल कार्यालय येथे तात्पुरते 100 बेडचे कोविड हॉस्पिटल उभारण्यात येणार आहे..
सातारा जावली चे आमदार श्रीमंत छत्रपती शिवेंद्रसिंहराजे भोसले आणि  सौ.वेदांतिकाराजे भोसले यांच्या प्रयत्नातून पुष्कर मंगल कार्यालय येथे तात्पुरते 100 बेडचे कोविड हॉस्पिटल उभारण्यात येणार आहे..
सातारा जावली चे आमदार श्रीमंत छत्रपती शिवेंद्रसिंहराजे भोसले आणि  सौ.वेदांतिकाराजे भोसले यांच्या प्रयत्नातून पुष्कर मंगल कार्यालय येथे तात्पुरते 100 बेडचे कोविड हॉस्पिटल उभारण्यात येणार आहे..

सातारा जावली चे आमदार श्रीमंत छत्रपती शिवेंद्रसिंहराजे भोसले आणि  सौ.वेदांतिकाराजे भोसले यांच्या प्रयत्नातून पुष्कर मंगल कार्यालय येथे तात्पुरते 100 बेडचे कोविड हॉस्पिटल उभारण्यात येणार आहे.. रविवारी त्याचे उदघाटन आहे...